Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thìn 76 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Toán tận: trở ngại, va vấp Hạn: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh nạn Vận niên: Ngưu canh Điền (Trâu cày

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thìn 64 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quả Cầu Dạ Quang Tướng tinh: Chó Sói.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thìn 52 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cặp Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Kế Đô: Thị phi, tai nạn HẠN: Địa Võng : nhiều lo âu VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thìn 40 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Tay Tỳ Hưu Mắt Mèo Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ ( đất pha cát) Sao: Thái Bạch: hao tài, đau ốm Hạn: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp Vận niên: Long ngộ Vân (

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thìn 28 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Gậy Như Ý Thăng Tiến Tướng tinh: Con Quạ.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thìn 88 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 88 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thạch Anh Tím Tài Vận Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Thái Dương: May mắn, phúc lộc tốt Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an Vận niên: Cẩu cuồng phong (Chó dại)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thìn 76 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cặp Tỳ Hưu Bảo Trợ Sức Khỏe Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Thái Âm: may mắn, phúc lộc tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh nạn Vận niên: Ngưu canh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thìn 64 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Con Giáp Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, bệnh nạn HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại),

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thìn 52 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cây Tài Lộc Phong Thủy Luân Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng : Rối rắm, âu lo VẬN NIÊN: Dương hồi

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thìn 40 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-01-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thuyền Buồm Rồng Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay, chân nhẹ VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thìn 28 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Thạch Anh Tóc Vàng Tướng tinh: Con Quạ. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn HẠN: Thiên sinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại),

Cửa sổ kiểm soát may mắn cho gia đình

Vì thế, vị trí, hình dáng, kích thước cửa sổ sẽ xác định nguồn khí của ngôi nhà là tốt hay xấu, mạnh hay yếu. Nó cũng liên quan đến phong thủy của ngôi nhà và kiểm soát may mắn của gia đình. – Các thành viên trong gia đình sẽ có sức khỏe dồi more »

Phong Thủy Đông Phương – Phong Thủy Nhà Ở và Đời Sống Việt Nam

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat