cách nhìn hướng nhà

Cách để phân biệt nhà ở có hướng xấu, hướng tốt

Cùng một dãy nhà (tức là nhìn ra cùng một hướng) và cùng buôn bán giống nhau, nhưng có nhà thuận lợi có nhà khó khăn là vì mỗi nhà bên trong và bên ngoài, trước sau phải trái có phương vị khác nhau. Dùng hình khối lồi thụt, mái che, cây xanh, mở cửa more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat