điểm sinh tài lộc

Vị trí sinh tài lộc đem lại may mắn trên bàn làm việc

Vị trí số 2 sẽ thích hợp để bày đặt các tài liệu liên quan đến công việc giao dịch với đối tác. Không chỉ đất đai, nhà cửa mới có vị trí tốt – xấu mà bàn làm việc cũng có những điểm sinh tài lộc. Để tìm ra vị trí tốt trên bàn more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat