giấc mơ tà ngụ

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy tà ngụ

Đau gáy: nằm mơ thấy chém đầu. Đau ống chân: nằm mơ thấy đi mà không tiến lên trước được. – Thiếu khí tim: nằm mơ thấy đồi núi, khói lửa. – Đau phổi: nằm mơ thấy bay bổng, thấy vật lạ, vàng và sắt. – Đau gan: nằm mơ thấy rừng rậm, cây cối. more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat