giấc mơ thấy tiếng chân đi

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy có tiếng bước chân đi trong mơ

Tôi hỏi ông tỉ mỉ về nội dung các giấc mơ trước đó. Cha tôi cũng kể lại rất rõ về những thứ đã thấy trong các giấc mơ trước đây. Trong mơ ông đều thấy những hình ảnh và những phản ứng xấu. Tôi giải thích rằng không phải cái gì cũng đều do more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat