giảm mộc tăng thổ

Người mệnh thổ có nên bài trí nội thất bằng gỗ ?

Gia chủ mệnh thổ nên lựa chọn hành thổ làm chủ đạo nhưng vẫn cần bổ sung các yếu tố của hành sinh – khắc để tạo sự cân bằng. Có phải tất cả những người mệnh thổ không nên sử dụng nhiều gỗ vì mộc sẽ khắc thổ? Nhiều người hiểu chưa đúng về more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat