làm ăn thịnh vượng

Bí quyết phong thủy giúp gia đình làm ăn thịnh vượng, ngày càng phất

Không nên treo hình thú dữ, trưng bày binh khí (gươm đao) trong phòng khách, nhất là dịp tết. Tranh để treo trong phòng khách tốt nhất là các bức hoạ sơn thuỷ, hoa cỏ xanh tươi, hạc, phượng hoàng… là những biểu tượng cho sự cát tường, thịnh vượng. Nhà có thêm yếu tố more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat