mơ thấy chơi trò chơi

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy chơi trò chơi

Nếu người nằm mơ là kẻ thua cuộc ở trò chơi trong mơ, đồng nghĩa với việc ngoài đời sống, họ không giỏi quản lý, không thạo kỉnh doanh, nên dẫn đến sự tổn thất nhất định. Thông thường, giấc mơ này thường thấy ở trẻ con. Một người trưởng thành nếu thấy cảnh mình more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat