phía sau lưng

Sắp xếp bàn làm việc cho thủ quỹ để giữ được tiền tài

Theo nguyên tắc của phong thủy thì nơi ngồi của nhân viên thủ quỹ cần tránh ngồi quay lưng ra cửa và phải có tầm nhìn bao quát rộng nhất đối với căn phòng (kê trên đường chéo góc với cửa ra vào). Hỏi: Tôi mới thành lập công ty riêng, tôi muốn sắp xếp more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat