phương vị treo đồng hồ

Chọn phương vị treo đồng hồ theo mệnh

Đồng hồ treo tường ngoài chức năng xem giờ và trang trí, thì theo phong thuỷ, nó có thể bù Kim vận, hoá giải hung tinh và tăng cường năng lượng cho không gian sống. Đồng hồ đại diện cho Kim, người cần Kim nên treo đồng hồ vào phương vị đại diện cho mình. more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat