tử vi hàng ngày tuổi mùi

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 15/07/2018

Ngày 15/07/2018 (Chủ Nhật: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Dần, Giáp Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Uyên Ương Thạch Anh Hồng XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 15-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 14/07/2018

Ngày 14/07/2018 (Thứ bảy: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Ly May Mắn Tình Duyên XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 14-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 13/7/2018

Ngày 13/07/2018 (Thứ sáu: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Kỳ Lân Đá Hoàng Long XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 13-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 12/07/2018

Ngày 05/07/2018 (Thứ Năm: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tuất Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Thìn, Bính Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tỳ Hưu Hắc Ngà XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 12-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 11/07/2018

Ngày 11/07/2018 (Thứ Tư: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Thìn Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Tuất, Canh Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Ngũ Sắc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 11-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 10/07/2018

Ngày 10/07/2018 (Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mão Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Kỳ Lân Vàng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 10/07/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 09/07/2018

Ngày 09/07/2018 (Thứ Hai: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thánh Giá Mắt Mèo XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 09/07/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 08/07/2018

Ngày 08/07/2018 (Chủ Nhật: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Sửu Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Mùi, Đinh Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Heo Vượng Tài XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 08/07/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 07/07/2018

Ngày 07/07/2018 (Thứ bảy: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tý Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cóc Tài Lộc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 07-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 06/7/2018

Ngày 06/07/2018 (Thứ sáu: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Hợi Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Tân Tỵ, Đinh Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Di Lạc Phỉ Thúy XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 06-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 05/07/2018

Ngày 05/07/2018 (Thứ Năm: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tuất Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Thìn, Bính Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tiểu Phật Ngồi Thạch Bàn XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 05/07/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 04/07/2018

Ngày 04/07/2018 (Thứ Tư: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Dậu Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Mão, Quý Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bắp Cải Tứ Quý Phát Tài XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 04-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat