tử vi hàng ngày tuổi ngọ

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 07/07/2018

Ngày 07/07/2018 (Thứ bảy: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tý Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cóc Tài Lộc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 07-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 06/7/2018

Ngày 06/07/2018 (Thứ sáu: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Hợi Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Tân Tỵ, Đinh Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Di Lạc Phỉ Thúy XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 06-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 05/07/2018

Ngày 05/07/2018 (Thứ Năm: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tuất Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Thìn, Bính Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tiểu Phật Ngồi Thạch Bàn XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 05/07/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 04/07/2018

Ngày 04/07/2018 (Thứ Tư: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Dậu Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Mão, Quý Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bắp Cải Tứ Quý Phát Tài XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 04-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 03/07/2018

Ngày 26/06/2018 (Thứ Ba: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thân Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Giáp Dần, Nhâm Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bình Ngọc Hoai Khai Phú Quý XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 03-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 02/07/2018

Ngày 02/07/2018 (Thứ Hai: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mùi Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Quý Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gà Vàng Bên Hồ Lô XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 02-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 01/07/2018

Ngày 01/07/2018 (Chủ Nhật: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Ngọ Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Nhâm Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tam Đa Đồng XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 01-07-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 30/06/2018

Ngày 30/06/2018 (Thứ bảy: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Tỵ Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Đinh Hợi, Ất Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Đỉnh Vàng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 30-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 29/6/2018

Ngày 29/06/2018 (Thứ sáu: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Thìn Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Bính Tuất, Giáp Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gậy Như Ý Bạch Ngọc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 29-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 28/06/2018

Ngày 28/6/2018 (Thứ Năm: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Mão Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Dậu, Kỷ Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Thạch Anh Tím XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 28-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 27/06/2018

Ngày 27/06/2018 (Thứ Tư: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Dần Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Thân, Mậu Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tràng Hạt Phỉ Thúy XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ 27-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 26/06/2018

Ngày 26/06/2018 (Thứ Ba: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Sửu Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Đinh Mùi, Ất Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Bắc Kinh Chiêu Tài XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 26-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat