tử vi ngày 22/06

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 22/06/2019

Ngày 22/06/2019 (Thứ bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Dần Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Nhâm Thân, Mậu Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Năm Hồ Lô Bình An Tử vi ngày 22/6/2019 thứ bảy của tuổi Tý Tử vi phương Đông 12 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 22/6/2018

Ngày 22/06/2018 (Thứ sáu: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Dậu Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Mão , Đinh Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Đá Mặt Trăng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 22-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 22/06/2017

Ngày 22/06/2017 (Thứ Năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thìn Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Citrin TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Không nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 22/06/2016

Ngày 22/06/2016 ( Thứ Tư: Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Kỷ Tỵ, Tân Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Đĩa Thất Tinh Thạch Anh Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 22/6/2015

Ngày 22/06/2015 (Thứ hai: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Quý Hợi, Đinh Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Bình An TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Mọi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat