xem tử vi hàng ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 15/9/2014

Ngày 15/09/2014 ( Thứ Hai – Câu Trần Hắc Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Quý Mùi, Ất Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 14/9/2014

Ngày 14/09/2014 ( Chủ Nhật – Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Ngọc Myanmar TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 13/9/2014

Ngày 13/09/2014 ( Thứ Bảy – Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Tân Tỵ, Quý Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Ngọc Phỉ Thúy A+ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 12/9/2014

Ngày 12/09/2014 : Thứ Sáu ( Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày: Bính Tuất . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Canh Thìn, Nhâm Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nhẫn Tỳ Hưu Đông Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 11/9/2014

Ngày 11/09/2014 : Thứ Năm ( Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ : Bính Tý, Ngày: Ất Dậu . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Kỷ Mão, Đinh Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quan Âm Bạch Ngọc Bình An TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 10/9/2014

Ngày 10/09/2014 : Thứ Tư ( Bạch Hổ Hắc Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Mậu Dần, Bính Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Đá Mắt Mèo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 09/9/2014

Ngày 09/09/2014 : Thứ Ba ( Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi. Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Đinh Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Phụng Sum Vầy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 08/9/2014

Ngày 08/09/2014 : Thứ Hai ( Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ : Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ. Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Bính Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thạch Anh Ưu Linh Hồng Vận TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 07/9/2014

Ngày 07/09/2014 : Chủ Nhật ( Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Ất Hợi, Kỷ Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Ngọc Myanmar TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 06/9/2014

Ngày 06/09/2014 : Thứ Bảy ( Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ : Bính Tý, Ngày: Canh Thìn . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Giáp Tuất, Mậu Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Độc Ngọc Chiêu Tài TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 05/9/2014

Ngày 05/09/2014 : Thứ Sáu ( Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Quý Dậu, Ất Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Đá Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 04/9/2014

Ngày 04/09/2014 : Thứ Năm Giờ : Nhâm Tý, Ngày : Mậu Dần Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Nhâm Thân, Giáp Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây tài lộc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Mọi việc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat