Xem Bói Tử Vi

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Dần 78 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 78 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-1-1938 đến 18-2-1939) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Mậu Dần 78 tuổi: Tỳ Hưu Sức Khỏe Tướng tinh: Con Thuồng Luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành Đầu Thổ (Đất trên Thành) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Địa võng: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Dần 66 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – CANH DẦN – 66 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1950 đến 05-2-1951) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Canh Dần 66 tuổi: Hồ Lô Phúc Lộc Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường Mạng MẠNG: Tòng Bá Mộc (Cây Tùng Bác) SAO: Mộc Đức: may mắn, phúc lộc đầy đủ HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Dần 54 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM DẦN – 54 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Nhâm Dần 54 tuổi: Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc Xanh Tướng tinh: Con Ngựa- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 09/12/2014

M163-Cai-phat-tai-bach-ngoc-lon-1 Ngày 09/12/2014 ( Thứ Ba : Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng: Ất Hợi, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổỉ; Mậu Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bắp Cải Phát Tài TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Dần 42 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI GIÁP DẦN – 42 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1975 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Giáp Dần 42 tuổi: Thuyền Xanh Rước Lộc Tướng tinh: Con Trâu- Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại Khê Thủy (nước suối lớn) SAO: La Hầu: Trở ngại, ốm đau HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Dần 30 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 30 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Bính Dần 30 tuổi: Quan Âm Ngồi Thiền Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh Mạng: Lư Trung Hỏa (Lửa Lò) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của Vận niên: Thổ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Dần 18 – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 18 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 28-1-1998 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nữ Mậu Dần 18 tuổi: Vỏ Ốc Hóa Thạch Tướng tinh: Con Thuồng luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (đất trên thành) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Sửu 79 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI: ĐINH SỬU – 79 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 11-2-1937 đến 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Đinh Sửu 79 tuổi: Rồng Xanh Trị Tiểu Nhân Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Kế Đô: Nạn tai. Ốm đau Hạn: Diêm vương: Bệnh về đường máu huyết Vận niên:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Sửu 67 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI: KỶ SỬU – 67 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-02-1950) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Kỷ Sửu 67 tuổi: Gậy Như Ý Uy Quyền Tướng tinh: Chim Cú– Con dòng Xích Đế, Phú Quý. Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm Hạn: Toán vận: Trở ngại, va vấp Vận niên: Ngưu canh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi TÂN SỬU 55 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI: TÂN SỬU – 55 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-02-1962) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Tân Sửu 55 tuổi: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Đười Ươi– Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh Mạng: Bích Thượng Thổ (đất trên đường) Sao: La Hầu: Hao tốn, nạn tai Hạn: Tam kheo: Xây xát tay, chân Vận niên: Cẩu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi QUÝ SỬU 43 – Nam Mạng

QUÝ SỬU – 43 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-01-1974) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Quý Sửu 43 tuổi: Cặp Kỳ Lân Vàng Tướng tinh: Con Cua Biển– Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Tang đó Mộc (Cây dâu tằm) Sao: Kế Đô: Tai tiếng, ốm đau Hạn: Địa võng: Nhiều rối rắm Vận niên: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) Thiên
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat