Xem Bói Tử Vi

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 31/8/2014

Ngày 31/08/2014 : Chủ Nhật ( Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày : Giáp Tuất . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Mậu Thìn, Canh Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mèo Thạch Anh Hồng May Mắn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, more »

Tử vi Phương Đông tuần từ 01/9/2014 – 07/9/2014

Cùng Phong Thủy Đông Phương xem tử vi cho tuần mới từ 01/9/2014 – 07/9/2014 Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn tuần này: Tranh Đồng Song Hạc TUỔI TÝ: – GIÁP TÝ 31 TUỔI: Những phiền muộn về tình cảm đã giải quyết xong nên tinh thần rất vui vẻ. Nghề nghiệp hiện tại có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 30/8/2014

Ngày 30/08/2014 : Thứ Bảy ( Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày : Quý Dậu . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Đinh Mão, Tân Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Lam Ngọc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 29/8/2014

Ngày 29/08/2014 : Thứ Sáu ( Bạch Hổ Hắc Đạo ) Giờ : Canh Tý, Ngày : Nhâm Thân . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Bính Dần, Canh Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Qủa Cầu Thạch Anh Hồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 28/8/2014

Ngày 28/08/2014 : Thứ Năm ( Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày : Tân Mùi . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Ất Sửu, Đinh Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Qủa Cầu Đá Thanh Kim TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 27/8/2014

Ngày 27/08/2014 : Thứ Tư ( Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ : Bính Tý, Ngày : Canh Ngọ. Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Giáp Tý, Bính Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Chiêu Tài TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 26/8/2014

Ngày 26/08/2014 : Thứ Ba ( Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày : Kỷ Tỵ . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Quý Hợi, Đinh Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Ngọc Kỳ Lân TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông tuần từ 25/8/2014 – 31/8/2014

Cùng Phong Thủy Đông Phương xem tử vi tuần mới của bạn từ 25/8/2014 – 31/8/2014. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn tuần này: Phật Di Lạc Trong Qủa Đào TUỔI TÝ: – GIÁP TÝ 31 TUỔI: Chuyện tình cảm yêu thương lúc giận, lúc vui làm nhiều lúc muốn điên đầu. Công việc và more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 25/8/2014

Ngày 25/08/2014 : Thứ Hai ( Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày : Mậu Thìn. Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Nhâm Tuất, Bính Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 24/8/2014

Ngày 24/08/2014 : Chủ Nhật( Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ : Canh Tý, Ngày : Đinh Mão . Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Tân Dậu, Quý Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Thạch Anh Đen TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 23/8/2014

Ngày 23/08/2014 : Thứ Bảy ( Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày : Bính Dần. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Canh Thân, Nhâm Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Xanh Trừ Tiểu Nhân TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 22/8/2014

Ngày 22/08/2014 : Thứ Sáu ( Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ : Bính Tý, Ngày : Ất Sửu. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Kỷ Mùi, Quý Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cóc Ba Chân Thạch Anh Trắng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat