Xem Bói Tử Vi

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 24/05/2017

thach-anh-tim-cac-loai Ngày 24/5/2017 (Thứ Tư: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu Kỵ Tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 23/05/2017

gm163-phat-di-lac-thach-anh-hong-1 Ngày 23/05/2017 (Thứ Ba: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tuất Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Thạch Anh Hồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 22/05/2017

s6484-1-phat-ban-menh-mat-meo-thien-thu-thien-nhan-1 Ngày 22/05/2017 (Thứ Hai: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 20/05/2017

dt155-heo--lam-ngoc Ngày 20/05/2017 (Thứ Bảy: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Heo Đá Tự Nhiên TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 19/05/2017

phat-quan-am Ngày 19/05/2017 (Thứ Sáu: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Quan Âm Bạch Ngọc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 18/05/2017

s6478-vong-ma-nao-xanh-2 Ngày 18/05/2017 (Thứ Năm: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Tỵ Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Bản Mã Não Xanh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 17/05/2017

s6502-mat-rong-phi-thuy-van-sang-2 Ngày 17/5/2017 (Thứ Tư: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Thìn Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Rồng Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 16/05/2017

S986-VONG-TRAM-HUONG Ngày 16/05/2017 (Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mão Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Trầm Hương TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Bắt tay more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 15/05/2017

s931-ty-huu-mat-meo Ngày 15/05/2017 (Thứ Hai: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu Kỵ Tuổi: Canh Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Mắt Mèo Vảy Rồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 14/05/2016

M186-2984-03 Ngày 14/5/2017 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Sửu Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi, Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Đá Dạ Quang TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 13/05/2017

HM120-Ty-huu-nam-lon Ngày 13/05/2017 (Thứ Bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tý Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Chiêu Tài TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat