Xem Bói Tử Vi

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 19/03/2018

Ngày 19/03/2018 (Thứ Hai: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tuất Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Trái Tim Thạch Anh Tím 1. Tử vi tuổi Tý Tử vi thứ 2 của tuổi Tý cho thấy con more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 18/03/2018

Ngày 18/03/2018 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thuyền Buồm Nhất Phàm Phong Thuận XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 18/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 17/03/2018

Ngày 17/03/2018 (Thứ Bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Dần, Giáp Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Hổ Phách XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 17/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 16/3/2018

Ngày 16/03/2018 (Thứ sáu: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Thạch Anh Hồng Mix Hồ Ly XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 16/03/2018 TUỔI TÝ – Tử more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 15/03/2018

Ngày 15/3/2018 (Thứ Năm: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Đỏ XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 15/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 15/03/2018

Ngày 15/03/2018 (Thứ Tư: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Tỵ Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tiền Dơi Phúc Tinh XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 14/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 13/03/2018

Ngày 13/03/2018 (Thứ Ba: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mão Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mẫu Đơn Tay Phật XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 13/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Bính more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 12/03/2018

Ngày 12/03/2018 (Thứ Hai: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Khỉ Vàng May Mắn XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 12/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 11/03/2018

Ngày 11/03/2018 (Chủ Nhật: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Sửu Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Mùi, Đinh Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Gánh Như Ý XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 11/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 10/03/2018

Ngày 10/03/2018 (Thứ Bảy: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Sửu Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Mùi, Đinh Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tranh Mã Đáo Thành Công XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 10/03/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 09/3/2018

Ngày 09/03/2018 (Thứ sáu: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tý Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Heo Vàng Sa Kim TUỔI TÝ: – Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 35 nam Thái more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 08/03/2018

Ngày 08/3/2018 (Thứ Năm: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Hợi Tháng: Giáp Dần, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Rồng Sa Kim 1. Tử vi tuổi Tý Xem Tử vi phương Đông cho thấy, Thiên Tài mang tới more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat