Xem Bói Tử Vi

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 19/04/2018

Ngày 19/4/2018 (Thứ Năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Cá Chép XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 19/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 18/04/2018

Ngày 18/04/2018 (Thứ Tư: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thìn Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Giáp Tuất, Mậu Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Mã Não XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 18/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 17/04/2018

Ngày 17/04/2018 (Thứ Ba: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Tân Dậu, ất Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Chiêu Tài XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 17/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 16/04/2018

Ngày 16/04/2018 (Thứ Hai: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Dần Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Thân, Giáp Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 16/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 15/04/2018

Ngày 15/04/2018 (Chủ Nhật: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Sửu Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Ruby XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 15/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 14/04/2018

Ngày 14/04/2018 (Thứ Bảy: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Tý Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Ngũ Sắc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 14/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 13/4/2018

Ngày 13/04/2018 (Thứ sáu: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Hợi Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Mã Não Rong Biển XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 13/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 12/04/2018

Ngày 12/4/2018 (Thứ Năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Tuất Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Thìn, Canh Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Thạch Anh Tóc Xanh XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 12/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 11/04/2018

Ngày 11/04/2018 (Thứ Tư: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Dậu Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Đinh Mão, Tân Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 11/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 10/04/2018

Ngày 10/04/2018 (Thứ Ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Thân Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Bính Dần, Canh Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Trang Sức Phong Thủy May Mắn XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 10/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 09/04/2018

Ngày 09/04/2018 (Thứ Hai: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Mùi Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Sửu, Đinh Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Như Ý Hợp Kim XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 09/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 08/04/2018

Ngày 08/04/2018 (Chủ Nhật: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Ngọ Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Tý, Bính Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Quan Âm Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 08/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat