Thái Ất Tử Vi 2016

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thìn 76 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cặp Tỳ Hưu Bảo Trợ Sức Khỏe Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Thái Âm: may mắn, phúc lộc tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh nạn Vận niên: Ngưu canh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thìn 64 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Con Giáp Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, bệnh nạn HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại),

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thìn 52 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cây Tài Lộc Phong Thủy Luân Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng : Rối rắm, âu lo VẬN NIÊN: Dương hồi

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thìn 40 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-01-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thuyền Buồm Rồng Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay, chân nhẹ VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thìn 28 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Thạch Anh Tóc Vàng Tướng tinh: Con Quạ. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn HẠN: Thiên sinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại),

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mẹo 89 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH MẸO – 89 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 2-1-1927 đến 22-1-1928) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tranh Nai Chúc Thọ Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Hầu Thực Quả (Khỉ Ăn Trái) tốt

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 77 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 77 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Phật Di Lạc may mắn Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm vương: Bệnh máu huyết, tim mạch VẬN NIÊN: Hổ dõng thiện

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mẹo 65 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN MẸO – 65 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Phật Bản Mệnh Tuổi Mẹo Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Thanh Đế, trường mạng Mạng: Tòng Bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau Hạn: Ngũ mộ: Hao tài,mất của Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Mẹo 53 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ MẸO – 53 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cú Mèo May Mắn Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) Sao: Thái Bạch: hao tài, bất an Hạn: Thiên La: Tinh thần vướng bận Vận niên: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Mẹo 41 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT MẸO – 41 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bình Hoa Mẫu Đơn Tướng tinh: Con Dơi- Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, trở ngại HẠN: Huỳnh tuyền: Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị nhốt) THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mẹo 29 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI TUỔI ĐINH MẸO – 29 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Nhẫn Trơn Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat