giấc mơ về súng

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy súng

Súng có thể là đại diện của mưu cầu điên cuồng với thái độ xem trọng sự khống chế của cá nhân đối vởi tình thế, hoặc tìm thấy quyền uy cá nhân trong mối quan hệ với người khác. Giấc mơ thấy súng được giải thích dựa vào thái độ của người nằm mơ more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat