hướng an vị bàn thờ Thần Tài

Chọn hướng đắc địa khi thờ cúng Thần Tài – Ông Địa để gặp may

Thần Tài – Ông Địa là hai vị thần được thờ trong một cái tủ thờ, đặt ở dưới đất. Tủ thường làm bằng gỗ. Có khi, tủ thờ Thần Tài – Ông Địa đều đặt hướng thẳng ra phía cửa nhà, thường ở vị trí có vách dựa vào (để tạo sự vững chắc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat