Vật Phẩm May Mắn

Chuông gió phong thủy treo 5 ống đồng trừ tà C1216

980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống bằng đồng, mái chùa màu đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 105g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch more »

Chuông gió phong thủy treo 6 thanh nhôm trừ tà tịch tà C1244

918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống trắng bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 80cm. + Khối lượng : 197g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch tà. + Cách more »

Chuông gió phong thủy treo 5 ống đòng 5 xu nhôm chiêu tài chiêu lộc C1217

918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống đồng, 5 xu bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 35cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch tà. more »

Chuông gió phong thủy treo 12 ống nhôm trắng tạo sinh khí C1227

816.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu trắng bằng nhôm, 2 giọt nước bằng gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 30cm. + Khối lượng : 222g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. more »

Chuông gió phong thủy treo 4 thanh kim loại vượng sinh khí C1131

980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 4 thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 70cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió more »

Chuông gió phong thủy treo 4 ống kim loại trắng sinh năng lượng C1132

714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 4 ống kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 60cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió more »

Chuông gió phong thủy treo 4 thanh kim loại thu sinh khí C1133

714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại(tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 24cm + Khối lượng: 220g + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở more »

Chuông gió phong thủy treo nhiều thanh kim loại thu năng lượng C1134

980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy nhiều thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 70cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió more »

Chuông gió phong thủy treo 4 thanh kim loại nhôm hút sinh khí C1135

572.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh và chuông kim loại nhôm (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 20cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông more »

Chuông gió phong thủy treo 13 ống nâu hút năng lượng C1136

612.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 13 ống màu nâu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 15cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại more »

Chuông gió phong thủy treo 16 ống nâu C1137

510.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 ống màu nâu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 17cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại more »

Chuông gió phong thủy treo 5 ống kim loại xanh trừ giải ngũ Hoàng C1138

408.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 ống kim loại màu xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 60cm + Khối lượng: 120g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat