Bông thạch anh tím tự nhiên

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím thu may hút vận TAT-02-12125

12.125.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím Uruguay, đế cây đố quyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 14cm x 26cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: : kích hoạt năng lượng, tạo sinh khí, thu hút vận may, gia tăng tài lộc,… more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím chống bức xạ điện tử TAT-02-46075

46.075.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím lớn Uruguay, đế cây đỗ quyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 21cm x 39cm + Khối lượng: 9.5kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím gia lộc tăng tài TAT-02-14362

14.362.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Khối thạch anh tím Uruguay tự nhiên (tại Việt Nam), đế cây Đỗ Quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 17cm x 36cm + Khối lượng: 3.2kg + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, tạo sinh khí, thu hút vận may, gia tăng more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím mang nhiều năng lượng TA101-10634

10.634.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 15cm x 21cm + Khối lượng : 2780g + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím giữ không khí lưu thông TA101-2563

2.563.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 10.5cm x 15cm + Khối lượng : 670g + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím kích hoạt nhân duyên TA101-S3-2731

2.731.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9.5cm x 13cm + Khối lượng : 714g + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím giải tỏa stress TA101-S3-1385

1.385.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 7cm x 14cm + Khối lượng : 362g + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tăng cường sinh khí TA101-S3-7650

7.650.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 11cm x 26cm + Khối lượng : 1960g. + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím chống say rượu TA101-11475

11.475.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 14cm x 22cm + Khối lượng: 3kg. + Ý nghĩa: Mang lại sự bình an trong tâm trí, chống say rượu và các chất độc hại khác, giải tỏa more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím giảm nhức đầu TA101-4590

4.590.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 13cm x 17cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường sinh khí, kích more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tâm trí an bình TA101-5738

5.738.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 13cm x 15cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường sinh khí, kích more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat