chọn hướng nhà cho người tuổi nhâm tuất

Cách chọn hướng nhà cho người tuổi Nhâm Tuất

Địa từ trường có nhiều cách đo, cách đo bằng cảm nhận của người “thầy”, hay dùng con lắc mang nhiều yếu tố chủ quan; còn cách đo bằng máy móc chính xác sẽ đúng đắn và dễ kiểm chứng hơn. Xem tuổi hợp hướng đất là cách phong thủy truyền thống hay dùng, còn more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat