con gái lớn tuổi mà chưa lấy chồng

Nhà có con gái lớn chưa chồng có nên bài trí cây vạn niên thanh

Tôi nghe nói, nhà có con gái lớn tuổi mà chưa lấy chồng thì không nên trồng loại cây vạn niên thanh. Tôi nghe nói, nhà có con gái lớn tuổi mà chưa lấy chồng thì không nên trồng loại cây vạn niên thanh. Xin tòa soạn và các bạn giúp tôi giải đáp thắc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat