cửa chính và bếp

Cửa chính và bếp đóng vai trò rất quan trọng trong phong thủy của ngôi nhà

Cổng và cửa, bếp nhất thiết phải nhìn về hướng tốt, và tại hướng xấu nên đặt các kiến trúc đồ vật mang tính chấn áp, như vậy sẽ đạt được mục đích “hướng cát chấn hung”. Nhân tố mà phái Bát Trạch coi trọng nhất không phải là Long hay Thủy, mà là cửa more »

Cần bài trí hướng cửa chính và bếp theo niên mệnh của chủ nhà

Nhân tố mà phái Bát Trạch coi trọng nhất không phải là Long hay Thủy, mà là cửa chính và bếp của nhà ở. Theo quan niệm của phái Bát Trạch, các yếu tố Long và Thủy của các trường phái phong thủy truyền thống tất nhiên cũng có giá trị tham khảo nhất định, more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat