đồ cũ

Những vật kiêng kị không nên đặt trong nhà kẻo “tán gia bại sản”

Những loại đồ cổ và vật dụng lai lịch không rõ ràng cũng không nên tùy tiện đặt trong nhà, tối kị những vật từ pháp trường.Ngoài ra còn không ít các cổ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ cổ, mà người xưa đều được chôn cất theo phương pháp thổ tang, đại more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat