Khung tranh

Nguyên tắc treo tranh hài hòa đem lại thịnh vượng

Nếu tranh treo trang trí khiến cho cảm thụ tâm lý và cảm thụ thị giác của người ở phát sinh xung đột thì sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, phá võ sự cân bằng của căn phòng, thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nếu tranh trang trí more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat