mã não

Hốc đá thạch anh và mã não Nam Mỹ sinh năng lượng dương CTA13

2.253.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hốc đá thạch anh + mã não. + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 13cm x 16cm. + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa: hút năng lượng âm, tạo năng lượng dương, thu hút tài khí, … + Cách sử dụng: đặt bàn làm more »

Hốc đá thạch anh trắng Nam Mỹ thu hút tài khí CTA09

4.046.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hốc đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 16.5cm x 17cm + Khối lượng: 1.8kg + Ý nghĩa: hút năng lượng âm, tạo năng lượng dương, thu hút tài khí, … + Cách sử dụng: đặt bàn more »

Hốc đá thạch anh trắng và đá mã não tạo năng lượng dương CTA12

2.805.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hốc đá thạch anh trắng và đá mã não. + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 14cm x 16.5cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: hút năng lượng âm, tạo năng lượng dương, thu hút tài khí, … + Cách sử dụng: đặt more »

Hốc đá thạch anh và mã nào nhỏ Nam Mỹ hút năng lượng âm CTA07

1.999.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hốc đá thạch anh + mã não (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 12cm x 13cm + Khối lượng: 830g + Ý nghĩa: hút năng lượng âm, tạo năng lượng dương, thu hút tài khí, … + Cách sử dụng: more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat