nam mạng tuổi hợi

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 22-1-1947 đến 09-2-1948) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Di Lạc Hoàng Long Vàng Tướng tinh: Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ ( Đất tò vò) SAO: Kế Đô: Rối rắm, ôm đau HẠN: Địa võng: Lo lắng nhiều điều VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 08-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Ngọc Tủy Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thánh Đế, Phú quý MẠNG: Bình Địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Bạch: Ốm đau, hao tốn HẠN: Toán tận: Phòng tai nạn va vấp VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền (Trâu cày ruộng),

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Hợi 46 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Hợi 46 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn 2016: Thất Tinh Trận Thạch Anh Tướng tinh: Con Cọp, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Thoa xuyến Kim (Vàng nữ trang) SAO : La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN : Cẩu cuồng

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1983 đến -1-2-1984) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Bản Mệnh Tuổi Hợi Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 04-2-1995 đến 23-11-1996) Vật Phẩm May Mắn 2016: Cóc Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Ngựa. Con dòng: Xích Đế, cô bần MẠNG: Sơn Đầu Hỏa ( Lửa Trên Núi). SAO: Thái Bạch: Hao tốn, ốm đau HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Long ngộ Vân ( Rồng gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Hợi 81– Nam Mạng

ẤT HỢI 81 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tam Đa Phúc Lộc Thọ   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Mộc Đức : Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Kê giáp viên (gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Ất

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Hợi 69 – Nam Mạng

ĐINH HỢI 69 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Kích Hoạt Vận May   Tướng tinh: Con Dơi.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Hợi 57 – Nam Mạng

KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn 2015: Chuỗi Ngọc Phỉ Thúy A+   Tướng tinh : Con Gấu : Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thủy Diệu : Lo lắng, buồn phiền HẠN : Thiên tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN : Thử quy Điền (Chuột

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Hợi 45 – Nam Mạng

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Đá Hoàng Long   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Hợi 33 – Nam Mạng

QUÝ HỢI – 33 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm May Mắn 2015: Hợi Vượng Tài   Tướng tinh : Con Gà.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Hợi 21 – Nam Mạng

ẤT HỢI – 21 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996) Vật Phẩm May Mắn 2015: Phật Bạn Mệnh Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thủy Diệu : Có chuyện buồn HẠN : Ngũ mộ : Hao tài, mất của VẬN NIÊN : Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng)
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat