Nhà chiều ngang rộng hơn bề sâu

Nhà chiều ngang rộng hơn bề sâu dễ gây hao tài

Thuật số Trung Hoa dự đoán về sự cát hung trong kiến trúc theo số gian của ngôi nhà: một gian là cát, hai gian là không chướng ngại, 3-4 gian là hung, 5, 6, 7 gian là cát, 8 gian là hung, 9 gian là cát. Những ngôi nhà có bề ngang rộng hơn more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat