Phong thủy hướng phòng

Hướng căn phòng ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến khai vận

Hướng của căn phòng sẽ có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến khai vận của bạn. Chỉ cần những thay đổi nho nhỏ đơn giản cũng có thể khiến cho thế vận của bạn tăng lên. Đối với những căn phòng nằm ở hướng Bắc và Đông Bắc: Cửa sổ của những căn phòng này more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat