Trực Xung sát

Những kiểu nhà tuyệt đối tránh xa khi mua

Nhà ở không nên bị trục đường cái chiếu thẳng vào, tạo thành luôn xung sát mạnh đi thẳng trực diện vào nhà, không có lợi cho sức khỏe, phong thủy học gọi đây là Trực Xung sát. Khi chúng ta ở trong ngôi nhà có tàng phong tụ khí tốt làm người ở trong more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat