tử vi hàng ngày tuổi ngọ

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 13/03/2022

Ngày 13/03/2022 (Chủ Nhật: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày : Ất Sửu Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Heo Tam Thể TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có sự thay đổi, hoặc đã more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 12/03/2022

Ngày 12/03/2022 (Thứ Bảy: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày: Giáp Tý Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Tượng chó xanh (Tuất) TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Hết sức tránh sự tranh luận, tranh more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 11/03/2022

Ngày 11/03/2022 (Thứ Sáu: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày: Quý Hợi. Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Đinh Tỵ, ất Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Thạch Anh Nhiều Màu TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nếu công việc đang more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 10/03/2022

Ngày 10/03/2022 (Thứ năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quan Công Đồng Nhỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không nên mưu cầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 09/03/2022

Ngày 09/03/2022 (Thứ tư: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày : Tân Dậu Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Mẫu Đơn Hoa Đỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 08/03/2022

Ngày 08/03/2022 (Thứ ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Canh Thân Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Ly Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi việc nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 07/03/2022

Ngày 07/03/2022 (Thứ Hai: Kim Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Kỷ Mùi Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Di Lạc Gánh Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày chỉ thuận lợi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 06/03/2022

Ngày 06/03/2022 (Chủ Nhật: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày : Mậu Ngọ Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Mẫu Đơn Nguyệt Viên TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung của bổn mạng. Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 05/03/2022

Ngày 05/03/2022 (Thứ Bảy: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày: Đinh Tỵ Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Uyên Ương Thạch Anh Hồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi việc không nên để lâu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 04/03/2022

Ngày 04/03/2022 (Thứ Sáu: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày:Bính Thìn Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Tân Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Bông Thạch Anh Ưu Linh Xanh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không nên nản chí more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 03/03/2022

Ngày 03/03/2022 (Thứ năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày: Ất Mão Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rắn Vàng Phú Quý TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên dè dặt trong mọi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 02/03/2022

Ngày 02/03/2022 (Thứ tư: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày : Giáp Dần Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nhẫn Tỳ Hưu Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Người mặc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat