tử vi tháng 01

Tử vi Phương Đông : Tháng 01/2016

NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến KỶ SỬU – Tiết TIỂU HÀN (thuộc tháng Chạp ÂL, thiếu) Ngày vào tiết TIỂU HÀN : 6/1/2016 (tức ngày 27 tháng 11 ÂL) Ngày vào khí Đại Hàn : 20/1/2016 (tức ngày 11 tháng 12 ÂL) Hành : Hỏa (Tích Lịch HỎA – more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 01/2015

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/1/2015 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ĐINH SỬU – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc tháng Chạp ÂL, đủ) Ngày vào tiết Tiểu Hàn : 6/1/2015 (tức ngày 16 tháng 11 ÂL) Ngày vào khí Đại Hàn : 20/1/2015 (tức ngày 1 tháng Chạp ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat