tử vi tháng 02 của bạn

Tử vi Phương Đông : Tháng 02/2016

Từ ngày 1/2/2016 đến ngày 29/2/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến CANH DẦN – Tiết LẬP XUÂN (thuộc Giêng ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Xuân : 4/2/2016 (tức ngày 26 tháng Chạp ÂL) Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2016 (tức ngày 11 tháng Giêng ÂL, lúc 13g44’) more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 02/2015

Từ ngày 1/2/2015 đến ngày 28/2/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến MẬU DẦN – Tiết LẬP XUÂN (thuộc tháng Giêng ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Xuân : 4/2/2015 (tức ngày 16 tháng 12 ÂL) Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2015 (tức ngày 1 tháng Giêng ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat