xem đất làm nhà

Cách xem đất làm nhà chuẩn nhất dù bạn không phải là thầy phong thủy

Nhà ở mới mẻ khang trang là thế thịnh vượng muôn đời. Nhà cửa mối mọt, vì kèo mục ruỗng chủ về mắt mù tai điếc. Cột nhà không tiếp đất, chủ nhà vắn số. Xà nghiên cột lệch là thế thị phi, phản phúc. Cột nhà liền với đầu xà, ba năm một tang”. more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat