xem tử vi hàng ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 15/05/2020

Ngày 15/05/2020 (Thứ sáu: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thuyền Buồm Thuận Buồm Xuôi Gió 1. Tử vi tuổi Tý Xem tử vi thứ 6 ngày 15/5/2020, người tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 14/05/2020

Ngày 14/05/2020 (Thứ Năm: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Mắt Mèo Vân Xám TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 13/05/2020

Ngày 13/05/2020 (Thứ Tư: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bát Quái Đồng Tịch Tà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 12/05/2020

Ngày 12/05/2020 (Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mão Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 11/05/2020

Ngày 11/05/2020 (Thứ Hai: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Đá Ngọc Đông Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 10/05/2020

Ngày 10/05/2020 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: ất Mùi, Tân Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Phong Thủy Luân Thạch Anh Trắng 1. Tử vi chủ nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Tý Cuối more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 09/05/2020

Ngày 09/05/2020 (Thứ bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Tý Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Giáp Ngọ, Canh Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Quan Âm Phỉ Thúy 01. Tử vi thứ bảy ngày 9/5/2020 của tuổi Tý Ngày thứ bảy, tuổi Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 08/05/2020

Ngày 08/05/2020 (Thứ sáu: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Ly Thạch Anh Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 07/05/2020

Ngày 07/05/2020 (Thứ Năm: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tuất Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Ngọc Lam Bảo 1. Tử vi tuổi Tý Tiếp nối tử vi ngày 6/5/2020, hôm nay người tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 06/05/2020

Ngày 06/05/2020 (Thứ Tư: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuông Gió Phong Thủy 1. Tử vi tuổi Tý Xem tử vi phương Đông, người tuổi Tý gặp được Thiên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 05/05/2020

Ngày 05/05/2020 (Thứ Ba: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Canh Dần, Giáp Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Kim Bài Thiên Quan Tứ Phước TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 04/05/2020

Ngày 04/05/2020 (Thứ Hai: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Ngựa Vàng Mã Đáo Thành Công TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat