bài trí nhà vệ sinh

Lỗi phong thủy nhà vệ sinh khiến gia đình bạn mãi nghèo và bất hòa

Theo nguyên tắc phong thủy “tọa hung hướng cát”, nhà vệ sinh nên đặt vào các hướng xấu, nhìn về hướng tốt. Nhà vệ sinh là nơi thủy khí rất nặng, nếu đặt ở hai phương vị thổ khí đương vượng là Tây Nam hoặc Đông Bắc sẽ sinh ra “Thổ khắc Thủy”, gây ảnh more »

Cách hóa giải phong thủy xấu của nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là một hệ thống công trình phụ quan trọng trong mỗi ngôi nhà, và phong thủy nhà vệ sinh cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp, tinh thần của gia chủ. Khi bài trí nhà vệ sinh, có một số kiêng kỵ khi thiết kế, sắp đặt và sử dụng cũng more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat