chọn màu cho căn nhà

Mỗi mệnh cung sẽ có một màu sắc phù hợp theo ngũ hành

Trong thuyết ngũ hành, tính tương sinh gồm: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc; tính tương khắc là: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Sự hài hòa giữa tương sinh và tương khắc hài hòa sẽ mang more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat