tử vi hàng ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 26/04/2018

Ngày 19/4/2018 (Thứ Năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 26/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 25/04/2018

Ngày 25/04/2018 (Thứ Tư: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Hợi Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Tỵ , Quý Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mã Thượng Phong Hầu XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 25/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 24/04/2018

Ngày 24/04/2018 (Thứ Ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Tuất Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Thìn , Nhâm Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Phổ Hiền Bồ Tát XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 24/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 23/04/2018

Ngày 23/04/2018 (Thứ Hai: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Dậu Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Mão , Đinh Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tháp Văn Xương XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 23/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 22/04/2018

Ngày 22/04/2018 (Chủ Nhật: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Dần, Bính dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hang Thạch Anh Tím XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 22/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 21/04/2018

Ngày 21/04/2018 (Thứ Bảy: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Báo Vàng Săn Tiền XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 21/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 20/4/2018

Ngày 20/04/2018 (Thứ sáu: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Giáp Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mẫu Đơn Ngũ Sắc XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 20/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 19/04/2018

Ngày 19/4/2018 (Thứ Năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Cá Chép XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 19/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 18/04/2018

Ngày 18/04/2018 (Thứ Tư: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thìn Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Giáp Tuất, Mậu Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Mã Não XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 18/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 17/04/2018

Ngày 17/04/2018 (Thứ Ba: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Tân Dậu, ất Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Chiêu Tài XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 17/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 16/04/2018

Ngày 16/04/2018 (Thứ Hai: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Dần Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Thân, Giáp Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 16/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 15/04/2018

Ngày 15/04/2018 (Chủ Nhật: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Sửu Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Ruby XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 15/04/2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat