Xem Bói Tử Vi

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 22/09/2017

cau-da-mat-meo-01 Ngày 22/09/2017 (Thứ Sáu: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Đá Mắt Mèo 1. Tử vi tuổi Tý Xem tử vi thứ 6 của 12 con giáp, người more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 21/09/2017

trang-suc-ty-huu Ngày 21/09/2017 (Thứ Năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tuất Tháng: Kỳ Dậu, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 20/09/2017

s6065-ty-huu-hac-nga Ngày 20/9/2017 (Thứ Tư: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Canh Tuất Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu Kỵ Tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Tỳ Hưu Hắc Ngà 1. Tử vi tuổi Tý Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thương more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 19/09/2017

dao-hoang-long-M100-02 Ngày 19/09/2018 (Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Đao Rồng Tịch Tà Tử vi tuổi Tý Tử vi thứ 3 của người tuổi Tý ngũ hành tương sinh more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 18/09/2017

D220-Ky-lan-dong-trung-2 Ngày 18/09/2017 (Thứ Hai: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu Kỵ Tuổi: Canh Dần, Giáp Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Kỳ Lân Đồng 1. Tử vi tuổi Tý Xem tử vi thứ 2 của 12 con giáp, Tý Thân more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 17/09/2017

vong-ngoc-lam Ngày 17/9/2017 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Đinh Mùi Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Ngọc Lam 1. Tử vi tuổi Tý Người tuổi Tý không được thuận lợi trong ngày Chủ nhật more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 16/09/2017

voi Ngày 16/09/2017 (Thứ Bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Voi Đông Linh Tử vi tuổi Tý Tử vi ngày 16/9/2017 của người tuổi Tý không quá suôn sẻ vì more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 15/09/2017

s132-ty-huu-hoang-long Ngày 15/09/2017 (Thứ Sáu: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Tỵ Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Tài Lộc 1. Tử vi tuổi Tý Người tuổi Tý trong ngày thứ 6 này sẽ đạt được more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 14/09/2017

tru-t.a-vang-H055-6521 Ngày 14/09/2017 (Thứ Năm: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Thìn Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Nhâm Tuất, Canh Tuất

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 13/09/2017

s6406-chuoi-ty-huu-phi-thuy-10-li-2 Ngày 13/9/2017 (Thứ Tư: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mão Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Tỳ Hưu Phỉ Thúy 1. Tử vi tuổi Tý Người tuổi Tý trong ngày thứ 4 này có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 12/09/2017

bkd-s-ty-huu-bac-kinh-den-chuan-2 Ngày 12/09/2018 (Thứ Ba: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu. Kỵ Tuổi: Canh Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Bắc Kinh Đen Chiêu Tài Tử vi tuổi Tý Tử vi ngày 12/9/2017 của người tuổi Tý cho more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat