Xem Bói Tử Vi

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 83 – Nữ Mạng

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn 2015: Hồ Lô Phước Lộc   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN: Quý

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Dậu 71 – Nữ Mạng

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn 2015: Phật Trên Như Ý   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN: Ất gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Dậu 59 – Nữ Mạng

ĐINH DẬU – 59 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Ngọc Hồng Lục Bảo   Tướng tinh : Con Khỉ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Dậu 47 – Nữ Mạng

KỶ DẬU – 47 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn 2015: Mặt Phật Đì Lạc   Tướng tinh: Con Thỏ. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ( Đất nhà lớn) SAO: Vân Hớn : Hao tài, mất của HẠN: Ngũ Mộ : Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa ( Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 35 – Nữ Mạng

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn 2015: Trụ Thạch Anh Trắng   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN:

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 21/12/2014

Ngày 21/12/2014 ( Chủ Nhật : Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày Bính Dần, Tháng: Ất Hợi, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổỉ; Canh Thân, Nhâm Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Tỳ Hưu Mã Não TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ more »

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 23 – Nữ Mạng

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn 2015: Long Phụng Ngọc Bội   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, tranh chấp HẠN: Huỳnh Tuyền : phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị nhốt) THIÊN CAN: Quý

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 84 – Nam Mạng

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 6-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cây Đá Thạch Anh Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thủy diệu : có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: tinh thần rối rắm VẬN NIÊN: Thử quy Điền (chuột về đồng) tốt THIÊN CAN: Nhâm gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thân 72 – Nam Mạng

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Rùa Chúc Thọ   Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (nước trong giếng) SAO: Mộc Đức : may mắn, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh tuyền: phòng bệnh nạn VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Giáp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thân 60 – Nam Mạng

BÍNH THÂN – 60 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quan Âm Bình An   Tướng tinh: Con Quạ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Thiên la: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) THIÊN CAN: Bính gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thân 48 – Nam Mạng

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thuyền Vàng Hợp Kim   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thân 36 – Nam Mạng

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quả Cầu Thạch Anh Tím   Tướng tinh: Con Chó. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Kế giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat