Tử Vi Hàng Ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 05/06/2018

Ngày 05/06/2018 (Thứ Ba: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thìn Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Canh Tuất, Bính Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thần Tài Đại Phát XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 05-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 04/06/2018

Ngày 04/06/2018 (Thứ Hai: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mão Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Dậu, Quý Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật A Di Đà Phỉ Thúy 1. Tử vi tuổi Tý Theo dõi tử vi hôm nay, người tuổi Tý more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 03/06/2018

Ngày 03/06/2018 (Chủ Nhật: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Dần Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Giáp Thân, Nhâm Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Đá Hắc Ngà Tử vi ngày 3/6/2018 chủ nhật của tuổi Tý Theo Tử vi ngày mới more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 02/06/2018

Ngày 02/06/2018 (Thứ Bảy: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Sửu Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mẫu Đơn Như Ý XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 02-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 01/6/2018

Ngày 01/06/2018 (Thứ sáu: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 01-06-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 31/05/2018

Ngày 31/5/2018 (Thứ Năm: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Hạt Lựu Kết Chùm Nho XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 30/05/2018

Ngày 30/05/2018 (Thứ Tư: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Thìn, Bính Dần, Bính Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Trâu Vàng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 30-05-2018 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 29/05/2018

Ngày 29/05/2018 (Thứ Ba: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nhẫn Ngọc Phỉ Thúy XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 29-05-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 28/05/2018

Ngày 28/05/2018 (Thứ Hai: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thân Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 28-05-2018 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 27/05/2018

Ngày 27/05/2018 (Chủ Nhật: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chó Vàng May Mắn XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 27-05-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 26/05/2018

Ngày 26/05/2018 (Thứ Bảy: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bát Quái Âm Dương XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 25-03-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 25/5/2018

Ngày 25/05/2018 (Thứ sáu: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tiếu Phật Thạch Bàn XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ 6 NGÀY 25-03-2018 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat