Bay

Mưa Bay Tháp Cổ

Mưa Bay Tháp Cổ Mưa Bay Tháp Cổ – Tháp Chàm : HP31 Ý nghĩa : Tháp chàm là một phác họa Tháp chàm của người Chăm, một bằng chứng sinh động nhất về một nền văn minh rực rỡ của Nhà nước Chămpa từ thế  …
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat