bố trí tủ đầu giường

Tủ đầu giường thì đặt sao cho phong thủy tốt

Hai bên đặt tủ đầu giường phải tránh tiếp xúc với góc tủ khác hoặc cạnh bàn, tạp vật vì dễ gây rối loạn các trường khí tốt, còn có thể sinh ra sát khi xung khắc lẫn nhau, gây bất lợi cho vận thế của chủ nhân. Chiếc tủ đặt đầu giường ngủ tuy more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat