Bông thạch anh tím Uruguay

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tự nhiên tâm trí bình an TA101-7792

7.792.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 15cm x 21.5cm + Khối lượng : 2Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tự nhiên mang nhiều năng lượng TA101-11242

11.242.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 17cm x 19cm + Khối lượng : 2.95Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tự nhiên không khí lưu thông TA101-11850

11.850.000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 15cm x 23cm + Khối lượng : 3.1Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường sinh more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tự nhiên tăng cường sinh khí TA101-14214

14.214.000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 14.5cm x 20cm + Khối lượng : 3.7Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường sinh more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tự nhiên giải tỏa căng thẳng TA101-9143

9.143.000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 14cm x 19cm + Khối lượng : 2.5Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường sinh more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tự nhiên bình an tâm trí TAT-01-3157

3.157.000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 10cm x 14.5cm + Khối lượng : 0.84Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường sinh more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím lưu thông không khí TA101-3443

3.443.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 10.5cm x 14cm + Khối lượng : 1Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, tăng cường more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím giải tỏa căng thẳng TA101-4973

4.973.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 16cm + Khối lượng : 1,4Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, giúp ngủ more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tăng cường sinh khí TA101-6120

6.120.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 16cm + Khối lượng : 1,6Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, giúp ngủ more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím sinh nhiều năng lượng TAT-02-8730

8.730.000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 26cm + Khối lượng : 1,8Kg + Ý nghĩa : Mang lại sự bình an trong tâm trí, giải tỏa căng thẳng nhức đầu, giúp ngủ ngon, more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat