cách xem tin cách con người

Xem câu cửa miệng để nhận diện nội tâm, tính cách một con người

Tính cách qua câu cửa miệng của những người này thường ôn hòa và ứng xử khéo léo. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo ấn tượng là người thiếu quyết đoán hoặc khá lạnh lùng trong lần gặp đầu tiên. Câu cửa miệng là một loại cách nhìn đối với sự vật từ trong more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat