Chuỗi đá mã não xanh dương nhạt

Chuỗi trang sức đá mã não xanh bổ trợ tốt công việc S2056-450

450.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mã não xanh dương nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: 26 bi nhỏ + Khối lượng: 15.5g + Ý nghĩa: Biểu tượng may mắn về công việc, bổ trợ tốt cho sức khỏe. + Cách sử dụng: Trang sức chuỗi đeo tay.

Chuỗi trang sức đá mã não xanh biểu tượng may mắn S2056-508

508.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mã não xanh dương nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: 26 bi nhỏ + Khối lượng: 17.5g + Ý nghĩa: Biểu tượng may mắn về công việc, bổ trợ tốt cho sức khỏe. + Cách sử dụng: Trang sức chuỗi đeo tay.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat