Chuỗi thạch anh xanh

Chuỗi trang sức đá thạch anh tóc xanh nhạt tài lộc may mắn S1102-3689

3.689.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 15 viên. + Khối lượng: 62g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, loại bỏ khí xấu, tăng cường ý chí, mang lại may mắn cho công việc và tài lộc. + Cách more »

Chuỗi trang sức đá thạch anh tóc xanh nhạt may mắn tài lộc S1102-2737

2.737.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn vừa, 17 viên. + Khối lượng: 46g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, loại bỏ khí xấu, tăng cường ý chí, mang lại may mắn cho công việc và tài lộc. + more »

Chuỗi trang sức đá thạch anh tóc xanh nhạt loại bỏ khí xấu S1102-2380

2.380.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn vừa, 18 viên. + Khối lượng: 40g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, loại bỏ khí xấu, tăng cường ý chí, mang lại may mắn cho công việc và tài lộc. + more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat